Michele Pouliot: Palkkion toimittamisesta

Michele Pouliot: Palkkion toimittamisesta

 

Luennon kuvaus:

Effective clicker training is sometimes thought of as exclusively dependent on the timing of the click and the value of the reinforcer. An often-overlooked subject is reward delivery. How, where, and when rewards are delivered is often crucial to efficient and clear training, because it is a linchpin in the communication cycle you are creating. Implicit in “Click, then treat” is all of the activity that happens in “then.” While most beginners know that beginning the process of reaching into the bait bag, say before the click is completed, can weaken the power in the click, even experienced trainers don’t always understand other critical effects of reward delivery on learning.

Strategic reward delivery includes how reward delivery can be used to either lower or increase a dog’s energy, how the makeup of the physical reward itself can enhance or hinder the reward process, whether the placement of reinforcement should support the goal behaviour or be used to reset the dog for another repetition, and how teaching a dog to tolerate occasional longer reward sequences can allow for flexibility without dampening the reinforcement process. Finally, strategic reward delivery means being conscious of the choices you are making and how they impact your dog’s learning.

 

Palkkion toimitustavalla on merkitystä

Kuten tiedämme, palkkion ajoituksella sekä arvolla on luonnollisesti suora vaikutus sheippaamisen tehokkuuteen. Palkan arvolla on myös iso vaikutus siihen, miltä koiran ilme näyttää loppukäyttäytymisessä. Michele näytti tästä useampia esimerkkivideoita; heikompiarvoisella palkalla koira saattoi kyllä suorittaa tehtävän, mutta teki sen huomattavasti hitaammin ja vähemmän iloisesti. Palkan ollessa kohdillaan, muuttui koiran ilme täysin.

Palkan ajoituksen ja arvon lisäksi ei tule kuitenkaan unohtaa tapaa, jolla toimitamme vahvisteen. Tehokas palkan suunta + tehokas palkan toimitustapa => tehokas kouluttaminen. Palkkion toimitustavalla on iso vaikutus lopulliseen käyttäytymiseen. Lisäksi tulee huomioida, että erilaisilla käyttäytymismalleilla voi olla omanlaisensa palkkion toimitustapa.

Palkkion toimittaminen on myös turvallisuuskysymys. Usein tämä tulee ilmi hevosten kanssa, jotka saattavat puskea ruokapalkkaa hakiessaan. Hevoselle voisikin olla kannattavaa opettaa, että palkka tuodaan aina hevosen luo. Hevosen voi opettaa myös ottamaan yhden askeleen taaksepäin, kun sitä palkitaan, jolloin ennaltaehkäistään mahdollista puskemista.

 

Toimitustavan valinta

Palkan toimitustapoja on monia: Sen voi esimerkiksi heittää, vierittää, ojentaa, piilottaa, vetää ja niin edelleen. “Come n’ Get It!” on palkan toimitustapa, jossa koira tulee aina naksun jälkeen hakemaan palkan kouluttajalta. Jos tähän tapaan jumittuu, koira oppii siihen herkästi ja saattaa jatkossa tulla ohjaajan luo silloinkin, kun se ei olisi toivottavaa.

Palkan toimittamisen nopeus valitaan sen mukaan, kuinka energinen tai rento koiran halutaan olevan tavoitekäyttäytymisessä. Nopea palkkaustapa synnyttää koirassa luonnollisesti energiaa, kun taas rauhallinen palkkaaminen laskee koiran virettä ja rauhoittaa.

Palkan sujuva toimitus on tärkeää, eikä siihen tule sisältyä turhaa viivyttelyä. Jos etäisyys koiraan on pitkä, voi palkan toimittaa vaikka juosten. Pitkissä etäisyyksissä kaikkein paras ratkaisu olisi jonkinlainen palkka-automaatti, jolloin palkkio saadaan toimitettua koiralle mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti.

Hyvä palkkion toimitustapa on aina tehokas, turvallinen ja ehkäisee ei-toivottua käyttäytymistä.

 

Naksun jälkeen aina maksu

Palkkaaminen on prosessi, joka ei saisi katketa. Palkatessa koiraa tulee muistaa, että sekundaarivahvisteen eli naksun jälkeen ei enää odoteta lisää käyttäytymistä, vaan palkka toimitetaan sujuvasti koiralle. Esimerkiksi seuraamisessa naksautetaan silloin, kun koira on oikealla kohdalla. Jos koira naksun jälkeen liikkuukin pois päin seuruupaikalta, niin kouluttaja ei jää enää tässä vaiheessa odottamaan koiran palaamista oikealle paikalle ennen kuin palkkaa koiran.

Naksu tarkoittaa maksua, eikä siihen siten sisälly ehtoja. Palkan toimitusaika voi vaihdella riippuen esimerkiksi siitä, onko koira lähellä vai kaukana ohjaajasta. Palkkion toimitusprosessi alkaa kuitenkin aina klikkauksesta tai palkkasanasta huolimatta koiran sijainnista ohjaajaan nähden.

Jos ohjaaja on ehtinyt naksauttaa, mutta ei heti löydäkään lelua tai namia taskusta, tulee hänen kuitenkin pysyä liikkeessä, jolloin palkan toimitustapahtuma ei katkea. Esimerkiksi lelua takataskusta kaivaessa voi samalla pyöriä paikallaan ja kehua koiraa.

 

Palkan suunnan ja palkkapisteen merkitys

Palkkapisteen ja palkan suunnan avulla koiran saa helposti uuteen aloituspisteeseen. Lisäksi palkkapisteellä voi myös tukea koiraa. Michele näytti videon koirasta, jota opetettiin laittamaan maatessaan etutassut ristiin. Palkka toimitettiin aina toiselta sivulta, mikä tuki koiran tasapainoa.

Palkatessa tulee myös huomioida se, onko tarkoitus vahvistaa asentoa vaiko siihen hakeutumista. Esimerkiksi jos opetetaan koiraa laittamaan etutassut alustalle, tulee ensin päättää, onko tarkoitus opettaa alustalle hakeutumista vaiko siinä pysymistä. Mikäli hakeutumista, palkka annetaan pois päin alustasta; mikäli pysymistä, viedään palkka koiran luo. Koiraa kouluttaessa tulee huomioida myös namipussin sijainti, sillä palkan suunnalla ei ole merkitystä, jos namipussi vetää koiraa puoleensa.

Palkkapistettä voi hyödyntää myös häiriöharjoittelussa. Tällöin koiran annetaan katsoa häiriötä, mutta kääntäessään katseensa ohjaajaan, palkataan se ohjaajan luota. Pikku hiljaa koiran katse alkaa hakeutua ohjaajaan päin häiriöstä huolimatta.

Michele näytti useita videoita, joissa koirille opetettiin erilaisia käyttäytymismalleja palkan suunta ja toimitustapa tarkkaan huomioiden. Hän näytti videon muun muassa palkan suunnan hyödyntämisestä kierron opettamisessa, jolloin kierron sheippaamiseen meni alle kaksi minuuttia. Lisäksi hän näytti videon pivotin sheippaamisesta, johon meni alle neljä minuuttia ilman, että kouluttajan olisi tarvinnut liikkua paikaltaan mihinkään.

Sheippaaminen on tehokasta, kun huomioidaan palkan arvoajoitussuunta sekä toimitustapa!