Motivaatio – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

Motivaatio – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

25.9.2019 0 Kirjoittanut Tiia

Motivaatio on kaiken oppimisen perusta. Jos koiralla ei ole lainkaan motivaatiota harjoitteluun, opettaminen ja oppiminen tuskin on mielekästä. Lajiharjoittelussa motivaation rakentamisesta puhutaankin paljon, mutta joskus eteen saattaa tulla ongelmatilanteita, jotka liitetään koiran liian alhaiseen tai korkeaan motivaatioon.

Puhuessamme koiran motivaatiosta, saatamme leimata koiran tietynlaiseksi; “minun koirani ei motivoidu kovin helposti tokosta”, “koirani palkkaantuu huonosti ruoasta” tai “koirani on liian motivoitunut eikä se siksi pysty keskittymään tai se ääntelee”. Saatamme siis liittää erilaiset harjoitteluprosessiin liittyvät ongelmat liian alhaisen tai korkean motivaation syyksi ilman, että varsinaisesti erittelemme, miten koira käyttäytyy ja mitä ympäristössä tapahtuu. Puhuessamme motivaatiosta tällä tavalla, liitämme motivaation herkästi asiaksi, jonka koira omaa ja unohdamme samalla kontekstin merkityksen. Kun motivaatiota ajattelee jonkinlaisena koiran ominaisuutena, tulee siihen vaikuttaminen meille huomattavasti vaikeammaksi.

Motivaatio on käsitteenä tulkinnanvarainen sekä monimerkityksinen ja se on usein täynnä asenteita ja uskomuksia. Parhaimmillaan motivaation kaltaiset käsitteet helpottavat keskustelemista kanssaihmisten kanssa, pahimmillaan ne estävät meitä näkemästä todellisuuden.

Kun tarkastelemme motivaatiota käyttäytymisanalyyttisesta näkökulmasta, teemme motivaatiota samalla näkyväksi. Motivaation ollessa näkyvää, pääsemme tällöin vaikuttamaan siihen paremmin. Motivaatioon vaikuttaminen ei suinkaan tarkoita ainoastaan palkitsemistapoihin vaikuttamista, vaan sen sijaan se on paljon, paljon muutakin.

 

Mikäli olet kiinnostunut siitä, mitkä ovat ne työkalut, joilla koiran motivaatioon voidaan vaikuttaa, järjestän aiheen tiimoilta koulutuksen 23.11.2019 Turun seudulla. Koulutuksessa käsitellään lisäksi muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mistä näkee, onko koira todella motivoitunut?
  • Miten rakentaa palkattomuutta ilman, että koiran motivaatio kärsii?
  • Mikä on virheettömän oppimisen merkitys motivaation rakentamisessa?
  • Minkälaisia ongelmia motivaation rakentamiseen saattaa liittyä?

Koulutus sopii sekä tokoa aloitteleville harrastajille että jo kokeneemmille konkareille. Koirakkopaikoille voi ilmoittautua koirakot, jotka kokevat ongelmia motivaation kanssa, tai jotka vain haluavat hioa harjoitteluaan entistä sujuvammaksi.

Linkki tapahtumaan: Tokon työkalupakki – Motivaatio käyttäytymisanalyysin näkökulmasta