Tarvitseeko koiraa huomauttaa?

Tarvitseeko koiraa huomauttaa?

17.9.2019 0 Kirjoittanut Tiia

Virheet harjoittelussa

Mielestäni yksi keskeisimmistä kouluttamiseen liittyvistä kysymyksistä on, mitä koiran tekemä virhe esimerkiksi jossakin liikkeessä tai muu ei-toivottu toiminta kertoo juuri sinulle; Kertooko se koiran osaamattomuudesta, ympäristön haastavuudesta vai jostakin aivan muusta? Asennoituminen tähän kysymykseen saattaa värittää koko kouluttamisen prosessia ja jopa suhdetta koiraan, joten siitä syystä koen sen erityisen tärkeäksi.

Toinen keskeinen kysymys on se, ovatko koiran tekemät virheet harjoittelussa todella tarpeen. Vastaus voi vaikuttaa suurestikin siihen, mikä on koko treenaamisen lähtökohta.

Oli vastaus mikä hyvänsä, totuus kuitenkin on, että virheitä sattuu kaikille. Siispä varautumalla siihen, miten toimia jos koira ei toteutakaan asiaa sillä tavalla kuin toivoi, on yhtä lailla osa hyvin suunniteltua koulutussuunnitelmaa.

 

Virhesignaalit

Yksi yleinen tapa reagoida koiran tekemään virheeseen on NRM (no reward marker) eli niin kutsuttu virhesignaali. Usein virhesignaalina kuulee sanottavan neutraalisti esimerkiksi ”oho” tai ”hups”.  Kun palkkasignaali (esim. ”jes”) on koiralle merkki siitä, että se teki oikein ja tästä hyvästä seuraa palkkio, on virhesignaali sen sijaan usein koiralle merkki siitä, että se teki väärin ja palkkiota ei siten ole tulossa. Virhesignaali on siis ikään kuin naksun vastakohta (teit oikein vs. teit väärin).

Mikäli virhesignaali kuitenkin todella vähentää ei-toivotun käyttäytymisen esiintymistä, toimii se tällöin ehdollisena positiivisena ja/tai negatiivisena rankaisuna eli heikenteenä. Mikäli virhesignaalin seurauksena koira edelleen toistaa virhettä, on virhesignaali tällöin neutraali ja silloin sen käyttämisellä ei luultavasti ole juurikaan merkitystä.

Kuten tiedämme, heikenteiden käyttöön liittyy monesti erilaisia negatiivisia lieveilmiöitä, kuten koiran turhautumista ja välttelyä (mikä ilmenee esimerkiksi maan haisteluna tai haukkumisena), passivoitumista sekä kiinnostuksen lopahtamista tehtävää kohtaan. Heikenteen ei tarvitse olla edes kovin suuri, vaan harmittomaltakin vaikuttavat positiiviset ja/tai negatiiviset rankaisut voivat vaikuttaa koiran työskentelymotivaatioon merkittävästi. Lisäksi jotta liikkeet itsessään toimisivat vahvisteina, tulisi ne yhdistää vahvisteisiin. Runsas virhesignaalin käyttö voi johtaa esimerkiksi siihen, että palkattomuuteen siirtyminen saatetaan kokea haasteelliseksi.

 

Pois virhekeskeisyydestä

Ollessamme virhekeskeisiä, saatamme kokea tarvetta virheiden suoraan korjaamiseen. Esimerkiksi koiran pureskellessa kapulaa, saatamme miettiä, kuinka kertoa koiralle sen tekevän väärin. Sen sijaan jos miettisimme, mitä kannattaisi vahvistaa ja miten voisimme kertoa koiralle sen tekevän oikein, pääsisimme paremmin käsiksi suoraan positiivisen vahvistamisen työkaluihin.

Jostain syystä meillä on myös monesti tarve korjata virhe siinä hetkessä, kun se tapahtuu. Virheen sattuessa ei kuitenkaan välttämättä kannata korjata sitä juuri kyseisessä hetkessä, vaan pyrkiä ennemminkin löytämään mahdollisimman positiivinen ja oppimisen kannalta optimaalinen tapa joko keskeyttää treeni tai jatkaa sitä (riippuen tehtävän luonteesta). Kun emme itse jämähdä virheeseen, säilyy koirallakin edelleen hyvä asenne harjoittelua kohtaan, mikä on ensiarvoisen tärkeää.

 

Kysymyksiä kouluttajille, jotka käyttävät virhesignaaleja:

  • Kuinka monta kertaa sanot palkkasanan ja kuinka monta kertaa virhesignaalin yhden treenikerran aikana?
  • Ovatko virhesignaalit välttämättömiä koiran oppimisen kannalta?
  • Olisiko koira mahdollista kouluttaa esimerkiksi tokoon tai agilityyn täysin ilman virhesignaaleja?
  • Jos et käyttäisi virhesignaaleja, miten voisit toimia tilanteissa, joissa koira tekee virheen?
  • Täytyykö virhe korjata välittömästi sen tapahtuessa ja jos, niin miksi?
  • Mitä luulet tapahtuvan, jos lopetat virhesignaalien käytön?