Miten inspiroida muita kouluttamaan positiivisesti vahvistamalla

Miten inspiroida muita kouluttamaan positiivisesti vahvistamalla

26.6.2018 0 Kirjoittanut Tiia

Eläimiä positiivisesti vahvistamalla kouluttavien saattaa joskus olla hankala soveltaa näitä metodeja toisiin ihmisiin. Erityisesti tämä näkyy sosiaalisessa mediassa, jossa keskustelut saattavat äityä melko kipakoiksikin sanaharkoiksi. Mikäli haluamme luoda muutosta koulutusmenetelmien suhteen, tulisi meidän ottaa muutama askel taaksepäin, hengittää ja miettiä lähestymistapaamme uudelleen. Miten kohdata sellainen ihminen, joka on täysin eri mieltä kuin itse? Entä miten saada pysyvää muutosta aikaiseksi näiden ihmisten keskuudessa?

On tärkeää tiedostaa, että omalla toiminnallamme on monesti iso merkitys siinä, miten muut toimivat ja kuinka muutoshaluisia he ovat. Muutoksen tie on yleensä pitkä ja kivinen, vaikka ihminen haluaisikin muuttua – pelkkä tahto ei siis vielä riitä! Saatamme käyttäytyä hyökkäävästi eri mieltä olevia kohtaan, vaikka tarkoitusperämme olisivat pohjimmiltaan kuinka hyviä tahansa. Jos kuitenkin osaamme kouluttaa eläimiä positiivisesti vahvistamalla, miksi emme tekisi niin myös ihmisten kanssa?

 

Muutokseen liittyvät haasteet 

Aivan aluksi olisi tärkeää pyrkiä ymmärtämään, miksi ihminen toimii kuten toimii. Kaikelle käyttäytymiselle on syynsä, sillä kuten tiedämme, käyttäytyminen ei synny tyhjiössä. Tässä tapauksessa taustalla vaikuttaa monesti pitkä vahvistehistoria perinteisten metodien kannattavuuden suhteen. Itse asiassa jopa rankaisuperusteisten metodien voidaan ajatella olevan varsin toimivia: koira luultavasti oppii olemaan hiljaa, mikäli sitä tarpeeksi rankaistaan ääntelystä. Ajattelutapa miksi korjata jotakin, mikä ei ole rikki on monesti vallitseva tässäkin tapauksessa.

Siirtyminen uuteen menetelmään voidaan myös kokea liian hankalaksi. Tällöin jo ensimmäinen epäonnistuminen saattaa johtaa siihen, että kouluttaja palaa käyttämään sitä metodia, jonka hän parhaiten osaa. Säännöllinen onnistumisen tunne on tärkeää ja mikäli se ei toteudu, on sitoutuminen uuteen asiaan vieläkin haastavampaa. Mikäli taustalla vaikuttaa jokin toinen menetelmä, johon liittyy satoja tai jopa tuhansia onnistumisen kokemuksia, on uuden koulutusmenetelmän omaksuminen luonnollisesi vaikeaa.

Lisäksi ihmisen halu muuttua on vasta ensimmäinen askel. Kun päätös muutoksesta on tehty, on tärkeää olla apuna myös tämän päätöksen jälkeen, sillä erityisesti silloin apu on todella tarpeen.

 

Muutosprosessin aloittaminen 

Moni näkee positiivisen vahvistamisen hienona ja tavoiteltavana asiana, mutta siitä huolimatta se voi olla vaikea ottaa osaksi omaa kouluttamisen työkalupakkia. Siksipä muutosprosessissa tulisi edetä pienin askelin yksi kriteeri kerrallaan, aivan kuten eläintenkin kanssa. Kouluttajan tulisi aina pyrkiä siihen, että koulutettava onnistuu. Epäonnistumiset saavat aikaan turhautumisen tunteen ja tällöin paluu vanhoihin tapoihin alkaa näyttää entistä houkuttelevammalta. Mikäli ihminen sen sijaan kokee säännöllisesti onnistuvansa, syntyy positiivinen kierre sekä halu kehittyä ja oppia lisää. Olisi siis tärkeää pyrkiä luomaan vankkaa vahvistehistoriaa uudelle metodille.

Eri mieltä olevaan tulisi suhtautua kohteliaasti, uteliaasti, ymmärtäväisesti sekä kärsivällisesti. Ketään ei tulisi tuomita hänen osaamisensa tai mielipiteidensä perusteella. Meille jotkut uskomukset saattavat näyttäytyä jopa hölmöinä, mutta tulee muistaa, että joillekin ne ovat yhä todellisuutta. Lisäksi on hyvä huomioida, että myös rankaisuja käyttävät kouluttajat mitä todennäköisimmin rakastavat lemmikkejään; tähän vetoaminen on siis huono peruste muutosprosessin aloittamiselle. Jokainen voi miettiä omaa historiaansa kouluttajana, sillä kaikki ovat aloittaneet jostakin.

Perinteisiä metodeja käyttävää kouluttajaa voi haastaa esimerkiksi seuraavin kysymyksin:

 • Miten määrittelet onnistumisen ja menestyksen?
 • Jos olisi parempia tapoja kouluttaa, harkitsisitko niitä?
 • Mikä on kouluttajana isoin ongelmasi, jonka haluaisit ratkaista?
 • Eikö olisi mukavaa, jos koira nauttisi työnteosta vieläkin enemmän?
 • Eikö olisi mukavaa, jos erilaiset (esim. aremmat ja herkemmät) koirat onnistuisivat yhtä lailla?

 

Keinoja muutoksen toteuttamiseen 

Mikäli tavoitteena on saada toinen omaksumaan uusi koulutusmenetelmä, yksi varsin hyvä tapa tähän on ongelmanratkaisu. Perinteisiä metodeja käyttävältä kouluttajalta voi yrittää kaivaa jokin ongelma ja ratkaista se positiivisen vahvistamisen keinoin. On varmaan sanomattakin selvää, että jos jotakin näkee omin silmin, tuntuu se monesti uskottavammalta kuin esimerkiksi kymmenen tutkimusartikkelin lukeminen. Myös erilaiset ahaa-elämykset ovat niitä, jotka saavat muut ostamaan ajatuksen; siksi niiden herättäminen on tavoiteltava asia.

Muutosprosessi tulisi pitää alusta loppuun tarpeeksi yksinkertaisena. Tämä tarkoittaa käytännössä jo pienistä onnistumisista vahvistamista esimerkiksi hymyilemällä tai kehumalla. Jos joku tekee väärin, ei siitä saisi tuomita. Mikäli uuden menetelmän käyttäminen luo sen käyttäjälle huonoa oloa, ei muutos ole pysyvää. Eri mieltä olevalle tai muutosta haluavalle ei myöskään tulisi koskaan osoittaa, että hän on aiemmin tehnyt asioita väärällä tavalla. Sen sijaan tulisi painottaa sitä, kuinka hän voi kouluttaa entistä paremmin.

Positiivista vahvistamista soveltava kouluttaja

 1. etsii erilaisia positiivisen vahvistamisen tapoja edistääkseen muutosta, 
 2. välttää rankaisemasta käyttäytymistä, joka ei ole toivottavaa, 
 3. vahvistaa haluttua käyttäytymistä, 
 4. vahvistaa useammin, mikäli muutosta ei tapahdu, 
 5. antaa vahvistusta jo aivan pienistäkin onnistumisista, 
 6. on kärsivällinen ja tiedostaa sen, että muutos vie aikaa. 

 

Artikkeli on mukaelma Michele Pouliotin 8.10.2017 pitämästä luennosta Inspriring Others to Choose Positive Reinforcement Training.